Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommunalförbund 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2015 2016 2017 2018 2019
Räddningstjänst 4 565 4 755 4 969 5 336 5 488
Övrig infrastruktur 1 406 1 434 1 423 1 733 821
Energi, vatten och avfall 1 922 2 488 2 634 2 763 2 971
Kollektivtrafik etc. 2 285 2 398 2 440 2 543 539
Pedagogisk verksamhet 3 164 3 463 3 734 3 885 3 672
Kultur och fritid 402 325 331 354 144
Hälso- och sjukvård 1 815 1 837
Vård och omsorg inkl.färdtjänst 318 3 223 3 347 1 706 1 685
Individ och familjeomsorg 72 182 180 87 112
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 602 451 592 721 682
Allmän regional utveckling 286 274 288 315 566
Politisk verksamhet och administration 1 164 1 285 1 250 1 240 992
Övrig verksamhet 169 178 159 160 144
VERKSAMHETENS KOSTNADER 16 354 20 455 21 346 22 660 19 654

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kostnaderna utgörs av verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård redovisas som separat verksamhetsområde fr.o.m 2018 års insamling.

Detta påverkar även tidsserien för verksamhetsområdet vård och omsorg.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se