Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommuner år 2015–2019

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2015 2016 2017 2018 2019
           
Politisk verksamhet 6 552 6 775 6 940 7 149 7 615
Infrastruktur, skydd 41 133 43 126 44 582 47 712 49 223
Kultur och fritid 28 365 29 578 30 381 31 675 32 533
Pedagogisk verksamhet 246 283 263 250 278 694 292 722 304 183
Vård och omsorg 228 748 235 215 244 580 255 179 262 752
Särskilt riktade insatser 20 998 37 356 32 233 25 472 19 891
Affärsverksamhet 24 001 24 389 24 552 25 210 25 479
TOTALA DRIFTSKOSTNADER 596 080 639 689 661 961 685 119 701 677

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se