Till innehåll på sidan

Resultaträkning för kommunsektorn år 2019

Löpande priser miljoner kronor

  Kommuner Regioner Kommunal- förbund
Verksamhetens intäkter 160 063 71 346 20 651
Verksamhetens kostnader ‑710 631 ‑385 500 ‑19 654
Avskrivningar ‑26 132 ‑12 262 ‑813
Verksamhetens nettokostnader ‑576 700 ‑326 416 184
Finansnetto, skatter samt generella bidrag m.m. 593 555 335 348 ‑151
Resultat efter finansiella poster 16 855 8 931 33
Extraordinära poster 1 760 0 0
Årets resultat 18 615 8 931 33

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och regioner.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Köp och försäljning av verksamhet och tjänster förekommer mellan de tre kommunala delsektorerna. Dessa transaktioner är inte borttagna varför summering av de tre delsektorernas enskilda variabler inte rekommenderas.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se