Till innehåll på sidan

Resultaträkning för regioner år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

  2016 2017 2018 2019 2020
Verksamhetens intäkter 56 315 57 341 64 926 71 346 89 290
Verksamhetens kostnader ‑333 253 ‑347 964 ‑367 252 ‑385 500 ‑404 360
Nedskrivningar ‑30 ‑33 ‑258 .. ..
Avskrivningar ‑9 775 ‑10 445 ‑11 116 ‑12 262 ‑13 211
Verksamhetens nettokostnader ‑286 747 ‑301 100 ‑313 700 ‑326 416 ‑328 281
Skatteintäkter 238 183 250 271 257 885 270 235 273 665
Utjämningssystemen 25 505 27 586 29 449 .. ..
Generella statliga bidrag 26 127 26 938 28 186 61 467 76 083
Verksamhetens resultat 3 068 3 695 1 820 5 285 21 467
Finansiella intäkter 2 807 3 353 4 063 9 939 5 055
Finansiella kostnader ‑2 450 ‑4 364 ‑5 336 ‑6 293 ‑7 325
Resultat efter finansiella poster 3 425 2 682 547 8 931 19 197
Extraordinära poster 0 0 0 0 0
Årets resultat 3 425 2 682 547 8 931 19 197

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den regionkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Fr.o.m år 2019 inkluderas nedskrivningar bland avskrivningar.

Fr.o.m år 2019 inkluderas medel från utjämningssystemen bland generella statliga bidrag

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se