Till innehåll på sidan

Kort och lång ränta

Statsskuldväxlar 3 månader och statsobligationer 10 år. Procent, månadsgenomsnitt

Kort och lång ränta

Kommentarer

Diagrammet visar den korta räntan (3 månaders statsskuldväxlar) resp. långa räntan (statsobligationer 10 år) i Sverige, som månadsgenomsnitt.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
Sveriges riksbank

Senast uppdaterad
2022-09-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30