Till innehåll på sidan

MIS 2005:2 Geografin i statistiken – regionala indelningar i Sverige

Omslag

Detta meddelande har ett nytt innehåll och kompletterar de tidigare och kommande MIS som främst förtecknar de regionala indelningarna. Här beskrivs indelningarna mer ingående och på ett ensartat sätt - vad gäller bl.a. deras definition eller konstruktion, användning i statistiken, samband med andra indelningar och historik. I ett inledande kapitel behandlas några allmänna spörsmål kring rumsdimensionen i statistiken och den regionalt fördelade statistikens förutsättningar och användning.
PDF:
Hela publikationen (1006kb)
Serie:
X20 - Regionala indelningar
Språk:
Svenska
ISBN:
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2005-04-15
Förfrågningar:

Gunilla Sandberg

010-479 65 82

gunilla.sandberg@scb.se