Till innehåll på sidan

Övriga publikationer, ej statistik

Hitta på sidan

Resultat

Rapporter

Titel Typ Datum
Använda statistik för uppföljning av jämställdhetsintegrering, en handledning Rapport 2023-02-22
Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok, version 3.1 Rapport 2022-10-03
Sveriges officiella statistik 2021, del 1. Årsrapport Rapport 2022-04-05
Sveriges officiella statistik 2021, del 2. Utvärderingen av den officiella statistikens kvalitet Rapport 2022-04-05
Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok, version 3 Rapport 2021-09-09
Årsrapport om den officiella statistiken 2020 Rapport 2021-04-07
A System for Product Improvement, Review and Evaluation, ASPIRE - a manual Rapport 2021-02-03
Kvalitet för den officiella statistiken - en handbok Rapport 2020-06-26
Årsrapport om den officiella statistiken 2019 Rapport 2020-04-06
Official statistics of Sweden - Annual Report 2018 Rapport 2019-06-13
MIS 2019:1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2019 Rapport 2019-05-08
Sveriges officiella statistik - årlig rapport 2018 Rapport 2019-04-04
Official statistics of Sweden – Annual Report 2017 Rapport 2018-06-11
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2017 Rapport 2018-04-04
Flergenerationsregistret 2016 Rapport 2017-08-03
Flergenerationsregistret 2015 Rapport 2017-08-03
Flergenerationsregistret 2014 Rapport 2017-08-03
Flergenerationsregistret 2013 Rapport 2017-08-03
Multi-Generation register 2016 Rapport 2017-08-03
Official statistics of Sweden – Annual Report 2016 Rapport 2017-05-09
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2016 Rapport 2017-04-03
Personnummer Rapport 2016-12-20
Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar Rapport 2016-12-15
MIS 2015:1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2015 Rapport 2015-05-08
Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Rapport 2012-06-15
MIS 1982:4. Socioekonomisk indelning (SEI) Rapport 2007-09-18
MIS 2005:2 Geografin i statistiken – regionala indelningar i Sverige Rapport 2005-04-15
MIS 1998:3. Standard för svensk yrkesklassificering 1996 Rapport 1998-08-31
MIS 1986:5. Sveriges kommuner åren 1952–1986 Rapport 1986-06-05
Visa äldre rapporter (214)

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ov9999