Till innehåll på sidan

Personnummer

Omslag

Serie:
BE96 - Bakgrundsfakta. Befolknings- och välfärdsstatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-be96br1601_pdf
ISSN:
1654-4331 (Online); 1650-4917 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-12-21
Förfrågningar:

Anna Engström

010-479 67 48

anna.engstrom@scb.se

Karin Wegfors

010-479 64 98

karin.wegfors@scb.se