Till innehåll på sidan

Prisnivåindex för hushållens faktiska individuella konsumtion 2019

Diagram: Prisnivåindex för hushållens faktiska individuella konsumtion 2019

Källa: SCB och Eurostat

Kommentarer

Diagrammet visar prisnivåindex för hushållens faktiska individuella konsumtion för de 28 EU-länderna samt Island, Norge och Schweiz under år 2019 (EU28=100). Sverige har 27 procent högre prisnivå jämfört med EU-genomsnittet. Schweiz har den högsta prisnivån på 69 procent över genomsnittet och Bulgarien den lägsta på 52 procent under genomsnittet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30