Till innehåll på sidan

Statistik om familjerätt

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-09

Statistiken innehåller uppgifter om kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Det kan till exempel röra sig om fastställande av faderskap, vårdnadsutredning och adoptionsutredningar. År 2017 blir sista året Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om familjerätt. Från och med 2018 publiceras den istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

För den här statistiken ansvarar:
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Malin Lundgren

Telefon
010-190 11 05
E-post
malin.lundgren@mfof.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/so0201