Till innehåll på sidan

Sjötrafik

Nästa publicering: 2021-12-02

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området sjöfart. Vår statistik innehåller bland annat fartyg, varu- och passagerartrafik, svenska hamnar och uppgifter om sjöfartsföretagens ekonomi.

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Trafikanalys logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

Fredrik Söderbaum

Telefon
010-414 42 23
E-post
fredrik.soderbaum@trafa.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/tk0802