Till innehåll på sidan

Sysselsättningsprognos

Nästa publicering: 2023-10-31

Sysselsättningsprognosen görs ungefär vart tredje år. Prognosen är långsiktig och tidsperspektivet är vanligen 20-25 år. I prognosen görs beräkningar över hur antal förvärvsarbetande (sysselsättningen) och antal arbetade timmar (timvolymen) kommer att utvecklas i framtiden. En annan viktig del är att visa på vad dessa förändringar i sysselsättning får på den framtida försörjningsbördan. I grunden för beräkningarna ligger SCB:s befolkningsprognos.

Statistiknyheter

Äldre väntas arbeta längre

2019-01-31

Antalet förvärvsarbetande i åldern 16–74 år kommer att öka med cirka 690 000 personer till drygt 5,5 miljoner år 2040. Det är huvudscenariot i SCB:s senaste sysselsättningsprognos. Utrikes födda står för större delen av ökningen. Dessutom väntas äldre personer arbeta allt längre.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Sysselsättningsprognos 2018 Rapport 2019-01-31
Sysselsättningsprognos 2013 – Utvecklingen till 2035 enligt två scenarier Rapport 2013-10-01
Arbetskraftsprognos 2009 – Utvecklingen till år 2030 enligt två scenarier Rapport 2009-03-31
Arbetskraftsprognos 2006 – utvecklingen till år 2030 Rapport 2006-12-01
Arbetskraftsprognos 2002 – Utvecklingen till år 2020 Rapport 2002-11-28

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0516