Till innehåll på sidan

Forskarexaminerades arbetsmarknad 2003

Serie:
UF11 - Forskning och utvecklingsverksamhet inom kommuner och landsting
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2003-uf18sm0301_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2003-12-12
Förfrågningar:

Anna Bengtsson

010-479 45 75

anna.bengtsson@scb.se

Daniel Samuelsson

010-479 49 78

daniel.samuelsson@scb.se