Till innehåll på sidan

Analyser och statistik om befolkningens utbildning

Här presenteras statistik inom statistikområdet Befolkningens utbildning som fördjupar den officiella statistiken på området. Statistiken handlar om befolkningens utbildning, olika utbildningsgruppers övergång till och ställning på arbetsmarknaden samt nya frågeställningar på området som är aktuella i samhällsdebatten. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter.

Statistiknyheter

Extrajobb under gymnasietiden 2019–2020

2021-06-29

Under 2019 arbetade 60 procent av gymnasieeleverna någon gång extra vid sidan av sina studier. Bland kvinnor arbetade 65 procent någon gång under året medan motsvarande andel för män var 57 procent. Det var vanligast att arbeta under sommarmånaderna.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Extrajobb under gymnasietiden 2019–2020 Rapport 2021-06-29
Studier på komvux innan yrkeshögskolan Rapport 2021-06-14
Inträdet på arbetsmarknaden under coronapandemin - anställning och löneutbetalning bland examinerade från gymnasieskolan 2019 och 2020 Rapport 2021-04-07
Gymnasieelevers boendesituation Rapport 2021-01-14
Utbildningsbakgrundens betydelse för flyktinginvandrares etablering på arbetsmarknaden Rapport 2020-07-07
Folkhögskoleuppföljning Rapport 2020-07-01
Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet Rapport 2019-04-29
Könsskillnader i utbildningsvalen efter gymnasieskolan – Personer födda 1990 Rapport 2019-04-03
Vuxenutbildningens betydelse i det svenska utbildningssystemet Rapport 2019-03-29
Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan? Rapport 2018-05-23
Etablering på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan Rapport 2017-12-13
Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier efter kompletterande utbildning Rapport 2017-12-13
Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier efter folkhögskolan Rapport 2017-12-13
Utlandsstudier – vad händer sedan? Rapport 2017-11-14
Unga utanför? – Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning Rapport 2017-04-27
Sjuksköterskor utanför yrket Rapport 2017-02-06
Lärare utanför yrket Rapport 2017-02-06
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige Rapport 2017-02-06
Tema: Gymnasial yrkesutbildning 2015: Yrkesutbildningen i backspegeln – arbete och studier ett år efter gymnasieskolan Rapport 2015-11-30
Tema: Utbildning 2013:4 Utländska doktorander 2013 Rapport 2013-12-16
Tema: Utbildning 2012:6 Distansutbildning på högskolan Rapport 2012-09-14
Tema: Utbildning 2012:2 Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan Rapport 2012-04-11
Tema: Utbildning 2009:5. Högutbildades arbetsmarknad – arbete inom examensområdet tre år efter examen Rapport 2009-12-15
Tema: Utbildning 2009:1. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Rapport 2009-04-29
Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning – en undersökning med många utmaningar Rapport 2008-03-28
Högskolestuderandes levnadsvillkor 2007 SM 2007-11-28
Folkhögskoleuppföljning 2006 SM 2006-12-07
Förskollärarförsörjningen 2005 SM 2005-12-07
Lärarförsörjningen 2004 SM 2005-05-31
Lärarnas arbetsmarknad 2004 SM 2005-05-31
Nybörjare i komvux 2000 SM 2003-12-16
Forskarexaminerades arbetsmarknad 2003 SM 2003-12-12
Vuxnas lärande 2002 SM 2003-11-07
Visa äldre rapporter (0)

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Övergång allmän kurs på folkhögskolan – eftergymnasiala utbildningar
Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet
Distansutbildning i högskolan
Etablering på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan
Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier efter kompletterande utbildningar
Etableringen på arbetsmarknaden och övergång till högskolestudier efter lång särskild folkhögskolekurs
Folkhögskoleuppföljning
Forskarexaminerades arbetsmarknad
Förskollärare
Gymnasial yrkesutbildning
Högskolestuderandes levnadsvillkor
Högutbildades arbetsmarknad
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige
Lärare utanför yrket
Lärarförsörjningen
Nybörjare i komvux
Sjuksköterskor utanför yrket
Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan
Unga utanför? Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning
Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning
Utländska doktorander 2013
Vuxnas lärande

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Övergång allmän kurs på folkhögskolan – eftergymnasiala utbildningar
Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi)
Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet
Distansutbildning i högskolan
Elevuppföljningar/Enkäter
Folkhögskoleuppföljning
Forskarexaminerades arbetsmarknad
Förskollärare
Gymnasial yrkesutbildning
Högskolestuderandes levnadsvillkor
Högutbildades arbetsmarknad
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige
Lärare utanför yrket
Lärarförsörjningen
Nybörjare i komvux
Sjuksköterskor utanför yrket
Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan
Unga utanför? Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning
Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning
Utländska doktorander 2013
Vuxnas lärande
Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Sinisa Sauli

Telefon
010-479 62 15
E-post
sinisa.sauli@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0549