Till innehåll på sidan

Analyser och statistik om befolkningens utbildning

Här presenteras statistik inom statistikområdet Befolkningens utbildning som fördjupar den officiella statistiken på området. Statistiken handlar om befolkningens utbildning, olika utbildningsgruppers övergång till och ställning på arbetsmarknaden samt nya frågeställningar på området som är aktuella i samhällsdebatten. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter.

Statistiknyheter

Analyser och statistik om befolkningens utbildning

2018-05-23

Elever som var obehöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan efter åk 9 deltar senare i livet i mindre utsträckning i eftergymnasiala studier. De som ändå slutför en gymnasieutbildning inom fyra år har senare en högre etableringsgrad på arbetsmarknaden än de som var behöriga efter åk 9 men inte slutförde sina gymnasiestudier.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Hur gick det för eleverna som var obehöriga till gymnasieskolan? Rapport 2018-05-23
Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier efter folkhögskolan Rapport 2017-12-13
Etablering på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan Rapport 2017-12-13
Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier efter kompletterande utbildning Rapport 2017-12-13
Utlandsstudier – vad händer sedan? Rapport 2017-11-14
Unga utanför? – Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning Rapport 2017-04-28
Lärare utanför yrket Rapport 2017-02-07
Sjuksköterskor utanför yrket Rapport 2017-02-07
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige Rapport 2017-02-06
Tema: Gymnasial yrkesutbildning 2015: Yrkesutbildningen i backspegeln – arbete och studier ett år efter gymnasieskolan Rapport 2015-11-30
Tema: Utbildning 2013:4 Utländska doktorander 2013 Rapport 2013-12-16
Tema: Utbildning 2012:6 Distansutbildning på högskolan Rapport 2012-09-14
Tema: Utbildning 2012:2 Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan Rapport 2012-04-11
Tema: Utbildning 2009:5. Högutbildades arbetsmarknad – arbete inom examensområdet tre år efter examen Rapport 2009-12-15
Tema: Utbildning 2009:1. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Rapport 2009-04-29
Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning – en undersökning med många utmaningar Rapport 2008-03-28
Högskolestuderandes levnadsvillkor 2007 SM 2007-11-28
Folkhögskoleuppföljning 2006 SM 2006-12-07
Förskollärarförsörjningen 2005 SM 2005-12-07
Lärarförsörjningen 2004 SM 2005-05-31
Lärarnas arbetsmarknad 2004 SM 2005-05-31
Nybörjare i komvux 2000 SM 2003-12-16
Forskarexaminerades arbetsmarknad 2003 SM 2003-12-12
Vuxnas lärande 2003 Rapport 2003-12-08
Vuxnas lärande 2002 SM 2003-11-07

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Distansutbildning i högskolan
Etablering på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan
Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier efter kompletterande utbildningar
Etableringen på arbetsmarknaden och övergång till högskolestudier efter lång särskild folkhögskolekurs
Folkskoleuppföljningen
Forskarexaminerades arbetsmarknad
Förskollärare
Gymnasial yrkesutbildning
Högskolestuderandes levnadsvillkor
Högutbildades arbetsmarknad
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige
Lärare utanför yrket
Lärarförsörjningen
Nybörjare i komvux
Sjuksköterskor utanför yrket
Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan
Unga utanför? Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning
Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning
Utländska doktorander 2013
Vuxnas lärande

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Distansutbildning i högskolan
Forskarexaminerades arbetsmarknad
Förskollärare
Gymnasial yrkesutbildning
Högskolestuderandes levnadsvillkor
Högutbildades arbetsmarknad
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige
Lärare utanför yrket
Lärarförsörjningen
Nybörjare i komvux
Sjuksköterskor utanför yrket
Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan
Unga utanför? Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning
Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning
Utländska doktorander 2013
Vuxnas lärande
Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Sinisa Sauli

Telefon
010-479 62 15
E-post
sinisa.sauli@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0549