Till innehåll på sidan

Analyser och statistik om befolkningens utbildning

Här presenteras statistik inom statistikområdet Befolkningens utbildning som fördjupar den officiella statistiken på området. Statistiken handlar om befolkningens utbildning, olika utbildningsgruppers övergång till och ställning på arbetsmarknaden samt nya frågeställningar på området som är aktuella i samhällsdebatten. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter.

Statistiknyheter

Analyser och statistik om befolkningens utbildning

2017-12-13

Av de examinerade från yrkeshögskoleutbildningar 2013 hade 69 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden 2015. Bland studerande som fullföljt en kompletterande utbildning eller avslutat en lång särskild kurs på folkhögskolan hade cirka 30 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden och 30 procent studerade året efter utbildningen.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier efter folkhögskolan Rapport 2017-12-13
Etablering på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan Rapport 2017-12-13
Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier efter kompletterande utbildning Rapport 2017-12-13
Utlandsstudier – vad händer sedan? Rapport 2017-11-14
Unga utanför? – Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning Rapport 2017-04-28
Sjuksköterskor utanför yrket Rapport 2017-02-07
Lärare utanför yrket Rapport 2017-02-07
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige Rapport 2017-02-06
Tema: Gymnasial yrkesutbildning 2015: Yrkesutbildningen i backspegeln – arbete och studier ett år efter gymnasieskolan Rapport 2015-11-30
Tema: Utbildning 2013:4 Utländska doktorander 2013 Rapport 2013-12-16
Tema: Utbildning 2012:6 Distansutbildning på högskolan Rapport 2012-09-14
Tema: Utbildning 2012:2 Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan Rapport 2012-04-11
Tema: Utbildning 2009:5. Högutbildades arbetsmarknad Rapport 2009-12-15
Tema: Utbildning 2009:1. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Rapport 2009-04-29
Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning – en undersökning med många utmaningar Rapport 2008-03-28
Högskolestuderandes levnadsvillkor SM 2007-11-28
Folkhögskoleuppföljning 2006 SM 2006-12-07
Förskollärare SM 2005-12-07
Lärarförsörjningen 2004 SM 2005-05-31
Lärarnas arbetsmarknad 2004 SM 2005-05-31
Nybörjare i komvux SM 2003-12-16
Forskarexaminerades arbetsmarknad SM 2003-12-12
Vuxnas lärande 2003 Rapport 2003-12-08
Vuxnas lärande 2002 SM 2003-11-07

Artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Distansutbildning i högskolan
Etablering på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan
Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier efter kompletterande utbildningar
Etableringen på arbetsmarknaden och övergång till högskolestudier efter lång särskild folkhögskolekurs
Folkskoleuppföljningen
Forskarexaminerades arbetsmarknad
Förskollärare
Gymnasial yrkesutbildning
Högskolestuderandes levnadsvillkor
Högutbildades arbetsmarknad
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige
Lärare utanför yrket
Lärarförsörjningen
Nybörjare i komvux
Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan
Unga utanför? Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning
Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning
Utländska doktorander 2013
Vuxnas lärande

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Distansutbildning i högskolan
Forskarexaminerades arbetsmarknad
Förskollärare
Gymnasial yrkesutbildning
Högskolestuderandes levnadsvillkor
Högutbildades arbetsmarknad
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige
Lärarförsörjningen
Nybörjare i komvux
Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan
Unga utanför? Så har det gått på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning
Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning
Utländska doktorander 2013
Vuxnas lärande
Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Sinisa Sauli

Telefon
010-479 62 15
E-post
sinisa.sauli@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0549