Till innehåll på sidan

Likvärdig utbildning – En historisk översikt på grundskolenivå

PDF:
Hela publikationen (3705kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-a40br2205_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-04-22
Förfrågningar:

Marit Jorsäter

010-479 62 43

marit.jorsater@scb.se