Till innehåll på sidan

Historisk statistik om utbildning

Här redovisas kontinuerligt långa tidsserier för de olika skolformerna i Sverige. Serierna kommer i vissa fall att sträcka sig ända tillbaka till 1800-talet och kan användas för att få en snabb överblick över det svenska utbildningsväsendet. Utöver de långa tidsserierna kommer även de reformer som genomförts redovisas samt artiklar inom området presenteras.

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Likvärdig utbildning – En historisk översikt på grundskolenivå Rapport 2022-04-22
Flickor och pojkar i skolan – En historisk översikt på grundskolenivå Rapport 2021-12-21

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0550