Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2014–2018:

Fortsatt ökning av kostnaderna inom grundskolan

Statistiknyhet från SCB 2019-11-06 9.30

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 18 procent under perioden 2014–2018. Alla skolformerna universitet/högskola, gymnasieskola, förskola och grundskola fortsätter att öka sina kostnader. Av dessa skolformer ökar grundskolan sina kostnader mest.

Förskolan ökade kostnaderna med 15 procent under 2014–2018 och antalet inskrivna barn med 5 procent. Under samma period ökade kostnaderna för grundskolan med 28 procent och antalet elever ökade med 13 procent. Kostnaderna för gymnasieskolan ökade med 14 procent år 2018 jämfört med år 2014 och antalet gymnasieelever ökade med 7 procent. Kostnaderna för utbildning på grund- och avancerad nivå inom universitet/högskola har ökat med 9 procent sedan 2014. Antalet helårsstudenter ökade med 1 procent.

Där inget annat anges görs samtliga kostnadsjämförelser i fasta priser utifrån 2018 års penningvärde beräknade med hjälp av konsumentprisindex.

Kostnader för förskola, grundskola, gymnasieskola och utbildning vid universitet/högskola åren 2014–2018 i fasta priser

Kostnaden per elev i gymnasieskolan har ökat med 7 procent

Kostnaden per elev i gymnasieskolan var 126 000 kronor år 2018. Detta är en ökning med 7 procent sedan 2014. Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med 13 procent mellan åren 2014 och 2018 till totalt 115 300 kronor. Den genomsnittliga ersättningen per student på grund- och avancerad nivå vid universitet/högskola var 81 000 kronor år 2018.

Sverige på 15:e plats av OECD-länderna

I genomsnitt utgjorde utgifter för utbildningsväsendet 5,0 procent av BNP i OECD-länderna. Norges utgifter var högst, med 6,4 procent av BNP, Nya Zeeland var näst högst, med 6,3 procent medan Sverige låg på 15:e plats, med 5,3 procent. Lägsta utgifter, i procent av BNP, hade Irland med 3,5 procent.

Samtliga uppgifter om utbildningsväsendets kostnader är en sammanställning av redan publicerat material från andra statistikansvariga myndigheter än SCB samt OECD (Education at a Glance).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande. 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Rasmus Evaldsson

Telefon
010-479 57 37
E-post
rasmus.evaldsson@scb.se