Till innehåll på sidan

Total kostnad per skolform/verksamhet

Samtliga skolformer/verksamheter 2014–2018. Total kostnad per skolform/verksamhet i 2018 års priser (KPI), mnkr och procent

 20142015201620172018
 Fast pris mnkrProcentFast pris mnkrProcentFast pris mnkrProcentFast pris mnkrProcentFast pris mnkrProcent
Totala kostnader
304 487 100,0 318 764 100,0 335 432 100,0 349 758 100,0 360 404 100,0
Förskola
68 191 22,4 71 425 22,4 74 438 22,2 76 464 21,9 78 682 21,8
Förskoleklass
6 305 2,1 6 575 2,1 7 030 2,1 7 420 2,1 7 419 2,1
Fritidshem
15 815 5,2 16 775 5,3 17 787 5,3 18 480 5,3 18 904 5,2
Grundskola
95 287 31,3 101 708 31,9 111 055 33,1 116 955 33,4 121 835 33,8
Grundsärskola
4 265 1,4 4 402 1,4 4 401 1,3 5 020 1,4 5 356 1,5
Gymnasiesärskola
3 018 1,0 2 987 0,9 2 972 0,9 2 930 0,8 2 923 0,8
Specialskola
498 0,2 488 0,2 502 0,1 527 0,2 559 0,2
Gymnasieskola
38 361 12,6 38 968 12,2 41 294 12,3 42 604 12,2 43 829 12,2
Universitet/Högskola
27 869 9,2 28 665 9,0 29 386 8,8 29 915 8,6 30 278 8,4
Komvux
4 560 1,5 4 598 1,4 4 801 1,4 5 177 1,5 5 579 1,5
Särskild utbildning för vuxna
260 0,1 269 0,1 268 0,1 280 0,1 288 0,1
Komvux, svenska för invandrare (sfi)
2 490 0,8 2 766 0,9 3 186 0,9 3 602 1,0 3 714 1,0
Kompletterande utbildningar
158 0,1 154 0,0 139 0,0 135 0,0 133 0,0
Yrkeshögskola
1 341 0,4 1 761 0,6 1 807 0,5 1 847 0,5 1 966 0,5
Folkhögskolor
3 296 1,1 3 356 1,1 3 496 1,0 3 347 1,0 3 709 1,0
Arbetsmarknadspolitiska program
4 070 1,3 4 486 1,4 4 633 1,4 4 585 1,3 3 524 1,0
Studieförbunden
3 869 1,3 4 028 1,3 3 970 1,2 4 019 1,1 4 008 1,1
Svenska skolor i utlandet
138 0,0 163 0,1 159 0,0 181 0,1 187 0,1
Studiestöd (exkl. lån)
19 425 6,4 19 250 6,0 18 358 5,5 19 155 5,5 20 134 5,6
Centrala kostnader
5 271 1,7 5 941 1,9 5 749 1,7 7 112 2,0 7 377 2,0

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-06

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Andreas Rasku

Telefon
010-479 67 43
E-post
andreas.rasku@scb.se