Till innehåll på sidan

Totala kostnader för förskola, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola, 2002–2018

Fasta priser, mnkr

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-06

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Andreas Rasku

Telefon
010-479 67 43
E-post
andreas.rasku@scb.se