Till innehåll på sidan

Totala kostnader för förskola, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola, 2002–2018

Fasta priser, mnkr

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-06

Har du frågor om statistiken?

Rasmus Evaldsson

Telefon
010-479 57 37
E-post
rasmus.evaldsson@scb.se