Till innehåll på sidan

Sysselsättning och inkomster efter avslutad utbildning

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar sysselsättning, yrkesställning och inkomster 1, 3, 5 och 10 år efter avslutad utbildning. De utbildningsformer som ingår är gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan. Statistiken är framtagen så att det går att jämföra utbildningsformerna.

Mer statistik om inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan finns på Inträdet på arbetsmarknaden (enkätbaserad statistik). På Analyser och statistik om befolkningens utbildning finns fler rapporter om olika utbildningsgruppers övergång till och ställning på arbetsmarknaden. Här finns både enkät- och registerbaserade studier.

Ingen publicering är planerad under 2023.

Statistiknyheter

Fler läser vidare efter avslutad utbildning under coronapandemin

2022-03-30

Andelen som arbetade året efter gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan minskade under 2020. En högre andel fortsatte i stället att studera. I motsats till finanskrisen var andelen gymnasieungdomar som varken arbetade eller studerade fortsatt låg.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0503