Till innehåll på sidan

Utgifter för egen FoU-verksamhet i offentlig sektor efter syfte/ändamål 2019, Mnkr

Syfte/Ändamål  
Samtliga socioekonomiska ändamål [1] 7 494
Transport, telekommunikationer och annan infrastruktur 208
Industriell verksamhet m.m. 392
Hälso- och sjukvård 4 510
Politiska och sociala system, strukturer och processer 423
Allmän vetenskaplig utveckling 147
Försvar 1 203
Övriga ändamål [2] 611

1) Egen FoU inom delsektorn lokala och regionala FoU-enheter fördelas inte på socio-ekonmiska ändamål.

2) Övriga ändamål är: Utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären; Fysisk miljö och naturvård; Utforskning och utnyttjande av rymden; Energi- och vattenförsörjning; Jordruk, skogsbruk, jakt och fiske; Utbildning; Kulturutbud, fritid, religion och massmedia.

Data för samtliga ändamål: FoU inom offentlig sektor i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-01

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se