Till innehåll på sidan

Årsrapport för universitet och högskolor

Årsrapporten ger en samlad bild av den svenska högskolesektorn, huvudsakligen baserad på officiell statistik på högskoleväsendets alla områden. Rapporten tar upp vad som har hänt det senaste året, men visar även långsiktiga tendenser. I årsrapporten finns också internationella jämförelser. Statistikprodukten är sedan 2017 inte längre en officiell statistikprodukt, eftersom den även innehåller statistik som inte är officiell. Resultaten finns på Universitetskanslersämbetets webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0201