Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14

PDF:
Hela publikationen (2198kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-uf20sm1502_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-12-08
Förfrågningar:

Håkan Andersson

08-563 088 90

hakan.andersson@uka.se