Till innehåll på sidan

Förskola: Barn och personal per 15 oktober

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-30

Statistiken visar barngruppernas storlek, personaltäthet, personalens utbildningsnivå och kostnader.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Förskola: Barn och personal per 15 oktober

Tidigare dokumentationer: Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0130