Till innehåll på sidan

Återbetalning av studiestöd

Nästa publicering: 2019-02-06

Statistiken ger information om låntagarna och skuldstorlekar för studielånen samt återkrav av studiestöd.

För den här statistiken ansvarar:
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Centrala studiestödsnämnden (CSN) logotyp

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Återbetalning av studiestöd 2007 SM 2008-04-15
Återbetalning av studiestöd 2006 SM 2007-04-20
Återbetalning av studiestöd 2005 SM 2006-05-02
Studiestöd 2004. Återbetalning av studiestöd SM 2005-05-02
Studiestöd 2003. Återbetalning av studiestöd SM 2004-05-06
Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd SM 2004-01-15
Studiestöd 2001. Återbetalning av studiestöd SM 2003-10-14
Studiestöd 2000. Återbetalning av studiestöd SM 2003-05-21

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

E-post
statistik@csn.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0402