Till innehåll på sidan

Sök på namn – Hur många heter ...?

Namnstatistiken kommer att upphöra från och med 2024. Anledningen är att SCB prioriterar framställning av annan statistik. Ingen ytterligare uppdatering kommer att ske av Namnsök. I Namnsök ingår namn i den folkbokförda befolkningen 31 december 2022. Endast namn som minst två personer har visas.Sökning kan göras på förnamn eller efternamn var för sig, men inte kombinationer av för- och efternamn.

Vanligaste namnen på nyfödda flickor

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2022

 1. Astrid
  603
 2. Maja
  601
 3. Alma
  596
 4. Vera
  592
 5. Freja
  584
 6. Lea
  570
 7. Ella
  563
 8. Alice
  552
 9. Selma
  540
 10. Lilly
  530

Vanligaste namnen på nyfödda pojkar

Tilltalsnamn, alla stavningar, år 2022

 1. William
  690
 2. Liam
  679
 3. Noah
  677
 4. Hugo
  643
 5. Oliver
  629
 6. Lucas
  616
 7. Nils
  579
 8. Matteo
  571
 9. Valter
  566
 10. August
  565

Sammanställning av innehållet i namnsök

Så tar vi fram namnstatistiken

Källan till namnstatistiken är SCB:s befolk­nings­register. Där finns bland annat namnen på alla personer som bor i Sverige. Uppgifterna till befolkningsregistret kommer från Skatteverket och folkbokföringen.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar.

Läs mer om hur vi gör statistik

Källa

Befolkningsstatistik, SCB

Läs en artikel