Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges export

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Sverige är beroende av handel med andra länder. Under 2021 uppgick Sveriges totala varu- och tjänsteexport till 2 507 miljarder kronor, en ökning med 12 procent jämfört med året innan.

Sveriges export

2021

2 507

miljarder kronor

Sverige exporterar mer än vi importerar

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige exporterat varor och tjänster för ett större värde än vad vi har importerat, något som syns tydligt i diagrammet. Det innebär att Sverige tjänar mer på exporten än vad vi betalar för importen.

Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten (BNP) ökar, och att svensk ekonomi växer. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans.

Export och import efter år från år 1982

Export och import19821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Export208,5257,8293,9311,1315,3337,8367,7404,8418,9420,6415,1484,6573,5693,9688,2781,2836,8887,41 023,81 067,61 049,81 058,71 182,01 298,91 465,11 581,81 670,81 432,61 582,11 698,81 687,01 657,21 751,71 876,31 887,82 026,32 209,72 433,02 218,82 554,43 139,8
Import213,3242,9266,2296,7287,8318,9351,2398,5418,1398,2392,3427,5500,4576,6569,0647,4715,1759,4893,5909,0893,9910,7984,41 115,81 246,61 372,21 472,61 267,11 413,41 513,21 496,11 471,11 594,31 697,01 749,81 900,92 099,12 209,91 992,72 305,12 997,0

Andra länders ekonomi påverkar vår export

Om svensk export ökar eller minskar beror mycket på hur ekonomin går i de länder som vi handlar mest med. När deras ekonomi går sämre handlar de färre varor och tjänster från utlandet och då minskar vår export till dem. Eftersom större delen av vår export går till länder i Europa är det ekonomiska läget där extra viktigt.

Efter pandemiåret 2020 har exporten tagit fart igen under 2021, men resor och persontransporter är ännu inte tillbaka på tidigare nivåer.

Kronans värde påverkar exporten

Hur mycket vi exporterar påverkas också av om kostnadsläget i Sverige förändras, till exempel om lönerna stiger. Då blir svenskproducerade varor och tjänster dyrare för andra länder. Svenska varor blir också billigare för omvärlden om vår krona minskar i värde jämfört med andra valutor. Det här brukar innebära att vi exporterar mera. 

Sverige exporterar mer varor än tjänster

Idag består drygt 70 procent av den svenska exporten av varor och resten består av tjänster. 

Under 2020 var den största varugruppen för export fordon för vägar följt av medicinska och farmaceutiska produkter, och andra icke elektriska maskiner och apparater. Även mineraloljor, papper samt järn och stål är viktiga exportvaror.

Sveriges tio viktigaste exportvaror 2021

Exportvara Miljarder kronor
Fordon för vägar 211
Medicinska och farmaceutiska produkter 100
Andra icke elektriska maskiner och apparater 95
Mineraloljor 93
Papper, papp och varor därav 82
Andra elektriska maskiner och apparater 79
Järn och stål 72
Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare m.m. 68
Maskiner för särskilda industrier 65
Malm och skrot av metaller 60

 

Till vilka länder exporterar vi?

Sveriges största exportmarknad är andra länder i Europa, dit drygt 72 procent av alla varor skickas. Våra två största handelspartner är Norge och Tyskland som står för cirka 11 procent vardera av den totala varuexporten.

De tio största exportländerna för varor 2021

ExportlandMiljarder kronor
Norge 175
Tyskland 171
Förenta staterna (USA) 137
Danmark 127
Finland 116
Förenade kungariket (Storbritannien) 92
Nederländerna 83
Kina 68
Frankrike 67
Polen 63

Källa
Utrikeshandel med tjänster, SCB
Sveriges officiella statistik 

Tele- och datatjänster stora i exporten

Vi exporterade tjänster för 678 miljarder kronor under 2021. Bland tjänster är det vanligast att svenska företag exporterar affärstjänster, exempelvis inom forskning och utveckling, marknadsföring och teknik. Även tele-, data- och informationstjänster är stora i exporten, liksom transporter och resor.

De pengar som utländska medborgare och företag spenderar i Sverige, genom att till exempel bo på hotell och äta på restaurang, ingår i exporten av resor. Export av transporter innebär att svenska företag förflyttar personer och varor på uppdrag av kunder i utlandet. 

Ytterligare en typ av tjänst som Sverige exporterar är användningen av så kallade immateriella rättigheter. Det handlar till exempel om att utländska kunder har betalat för att använda rättigheter, patent och licenser. Det kan betyda att ett utländskt företag betalar för rätten att tillverka produkter till svenska bolag. 

USA toppar listan över länderna som vi exporterar mest tjänster till, följt av Storbritannien och Norge. 

De vanligaste exporttjänsterna 2021

ExporttjänstMiljarder kronor
Övriga affärstjänster 184
Tele-, data-, och informationstjänster 149
Resor 52
Transporter 82
Nyttjande av immateriella rättigheter 73

Källa
Utrikeshandel med tjänster, SCB
Sveriges officiella statistik