Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Sveriges export

Senast uppdaterad: 2021-09-14

Sverige är beroende av handel med andra länder. Under 2020 uppgick Sveriges totala varu- och tjänsteexport till 2 203 miljarder kronor, en minskning med 10 procent jämfört med året innan.

Sveriges export

2020

2 203

miljarder kronor

Sverige exporterar mer än vi importerar

Sedan mitten av 1980-talet har Sverige exporterat varor och tjänster för ett större värde än vad vi har importerat, något som syns tydligt i grafen. Det innebär att Sverige tjänar mer på exporten än vad vi betalar för importen. Skillnaden bidrar till att bruttonationalprodukten (BNP) ökar och att svensk ekonomi växer. Det kallas att vi har en positiv bytesbalans. Handel med varor och tjänster i detta fall inkluderar även merchanting och är hämtat från Betalningbalansens uträkning av handel med varor och tjänster.

Export och import efter år från år 1982

Export och import198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Export208,5257,8293,9311,1315,3337,8367,7404,8418,9420,6415,1484,6573,5693,9688,2781,2836,8887,41 023,81 067,61 049,81 058,71 1821 298,91 465,11 581,81 670,81 432,61 582,11 698,81 6871 657,21 751,71 876,31 887,82 026,32 209,72 433,52 235,3
Import213,3242,9266,2296,7287,8318,9351,2398,5418,1398,2392,3427,5500,4576,6569647,4715,1759,4893,5909893,9910,7984,41 115,81 246,61 372,21 472,61 267,11 413,41 513,21 496,11 471,11 594,31 6971 749,81 900,92 099,12 209,92 006,1

Andra länders ekonomi påverkar vår export

Om svensk export ökar eller minskar beror mycket på hur ekonomin går i de länder som vi handlar mest med. När deras ekonomi går sämre handlar de färre varor och tjänster från utlandet och då minskar vår export till dem. Eftersom större delen av vår export går till länder i Europa är det ekonomiska läget där extra viktigt. I diagrammet kan man också se att exporten sjönk mycket i värde under 2008 och 2009, när Europa drabbades av en ekonomisk kris. Under pandemiåret 2020 har exporten påverkats negativt, framför allt gäller det resor och persontransporter.

Kronans värde påverkar exporten

Hur mycket vi exporterar påverkas också av om kostnadsläget i Sverige förändras, till exempel om lönerna stiger. Då blir svenskproducerade varor och tjänster dyrare för andra länder. Svenska varor blir också billigare för omvärlden om vår krona minskar i värde jämfört med andra valutor. Det här brukar innebära att vi exporterar mera.

 

Sverige exporterar mer varor än tjänster

Idag består ungefär 70 procent av den svenska exporten av varor och resten består av tjänster. 

Under 2020 var den största varugruppen för export fordon för vägar följt av medicinska och farmaceutiska produkter, och andra icke elektriska maskiner och apparater. Även mineraloljor, papper samt järn och stål är viktiga exportvaror för Sverige.

Sveriges tio viktigaste exportvaror 2020

ExportvaraMiljarder kronor
Fordon för vägar191
Medicinska och farmaceutiska produkter115
Andra icke elektriska maskiner och apparater88
Papper, papp och varor därav80
Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare m.m.68
Andra elektriska maskiner och apparater68
Mineraloljor59
Maskiner för särskilda industrier57
Järn och stål56
Kraftalstrande maskiner54

 

Flest varor går till Europa

Sveriges största exportmarknad är andra länder i Europa, dit drygt 72 procent av alla varor skickas. Våra två största handelspartner är Norge och Tyskland som står för cirka 11 procent vardera av den totala varuexporten. Vanliga exportvaror till Norge är mineraloljor, TV-apparater och radio, och fordon för vägar. Exporten till Tyskland består främst av pappersvaror, fordon för vägar och medicinska och farmaceutiska produkter.

De tio största exportländerna för varor 2020

ExportlandMiljarder kronor
Norge 152
Tyskland 151
USA 121
Danmark 108
Finland 101
Kina 78
Nederländerna 74
Storbritannien 73
Frankrike 58
Belgien 51

Källa
Utrikeshandel med tjänster, SCB
Sveriges officiella statistik 

Tele- och datatjänster stora i exporten

Vi exporterade tjänster för 632 miljarder kronor under 2020. Bland tjänster är det vanligast att svenska företag exporterar affärstjänster, exempelvis inom forskning och utveckling, marknadsföring och teknik. Även tele-, data- och informationstjänster är stora i exporten, liksom transporter och resor.

De pengar som utländska medborgare och företag spenderar i Sverige, genom att till exempel bo på hotell och äta på restaurang, ingår i exporten av resor. Export av transporter innebär att svenska företag förflyttar personer och varor på uppdrag av kunder i utlandet. 

Ytterligare en typ av tjänst som Sverige exporterar är användningen av så kallade immateriella rättigheter. Det handlar till exempel om att utländska kunder har betalat för att använda rättigheter, patent och licenser. Det kan betyda att ett utländskt företag betalar för rätten att tillverka produkter till svenska bolag. 

USA toppar listan över länderna som vi exporterar mest tjänster till, följt av Storbritannien och Norge. 

De vanligaste exporttjänsterna 2020

ExporttjänstMiljarder kronor
Övriga affärstjänster 183
Tele-, data-, och informationstjänster 140
Resor 40
Transporter 72
Nyttjande av immateriella rättigheter 77

Källa
Utrikeshandel med tjänster, SCB
Sveriges officiella statistik