Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Medianlöner i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-03-25

Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medianlönen av alla yrken med 120 000 kronor. Lägst medianlön har hemservicepersonal med 21 500 kronor. Det ska jämföras med medianlönen för hela arbetsmarknaden i Sverige som är 31 700 kronor.

Medianlön i Sverige

2019

31 700

kronor

Medianlön för kvinnor

2019

30 500

kronor

Medianlön för män

2019

33 000

kronor

Både medellön och medianlön används för att visa ett representativt mått på lönen för en grupp. Medellönen är summan av alla löner dividerat med antalet personer i gruppen. Medianen är den mittersta lönen när alla löner i den utvalda gruppen sorterats i stigande ordning.

För att enkelt kunna jämföra medianlöner behöver vi göra två saker. För det första använder vi oss av bruttolöner, det vill säga månadslöner före skatt. För det andra räknar vi om löner för deltidsarbete till heltid. På så sätt blir lönerna jämförbara.

Löner bland högre bankchefer sticker ut

Medianlönen för högre bankchefer, alltså den mittersta lönen, är 120 000 kr. Den är en bra bit lägre än medellönen på 143 300 kronor. Att medianlönen är mycket lägre beror alltså på att det finns löner bland dessa chefer som sticker ut genom att de är mycket högre än resten.

För gruppen Övrig hemservicepersonal, en av de lägst betalda grupperna, ser det annorlunda ut. Deras medianlön är 21 500 kronor, alltså knappt mer än gruppens genomsnittslön på 21 400 kronor. Det visar att lönespridningen bland hemtjänstpersonal är betydligt lägre än för bankcheferna.

Yrken med högst medianlön 2019

YrkeMedianlön
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1120 000
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.89 700
Mäklare inom finans84 200
Specialistläkare79 000
Flygledare78 500
Piloter m.fl.71 400
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå71 000
Professorer66 800
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjuk66 300
IT-chefer, nivå 166 000

 

Yrken med lägst medianlön 2019

YrkeMedianlön
Övrig hemservicepersonal m.fl.21 500
Kafé- och konditoribiträden21 800
Eventsäljare och butiksdemonstratöre22 700
Marknadsundersökare och intervjuare22 700
Övriga servicearbetare22 900
Kassapersonal m.fl.22 900
Uppfödare och skötare av lantbrukets23 500
Restaurang- och köksbiträden m.fl.24 000
Bärplockare och plantörer m.fl.24 000
Taxiförare m.fl.24 000
Fakta: Chefer på högre och lägre nivå

Med högre nivå menas chef på nivå 1 i Yrkesregistret, vilket innebär chef för särskild funktion, exempelvis ekonomi, men utan personalansvar i organisation med chefer på flera nivåer. Det kan också vara en chef på mellannivå som är direkt underställd vd.

Med lägre nivå menas chef på nivå 2 i Yrkesregistret, vilket innebär verksamhetsnära chef som är underställd mellanchef och vd. Det kan också vara högsta chefen i ett företag som inte har några chefer på lägre nivåer.

Medianen kan vara ett tydligare mått

Exemplet med bankchefer visar att medianlön ibland är ett tydligare mått på lönen i gruppen. Statistik om löner presenteras oftast i form av medellöner. Men om lönerna i en grupp är väldigt spridda, som bland bankcheferna, kan genomsnittet bli missvisande. I det här fallet finns det en grupp bland bankcheferna som tjänar väldigt mycket pengar i förhållande till resten. Då blir medellönen mycket högre än medianlönen.

Om man ska undersöka grupper som ser ut så här så kan det därför vara bättre att använda medianlönen för att hitta ett representativt värde för gruppen.

Lönespridningen högre bland män

Vi kan också titta på skillnaderna mellan kvinnor och män. Skillnaden mellan medellön och medianlön för kvinnor (3 000 kronor) är lägre än skillnaden för män, som är 4 200 kronor.

Det tyder på att lönespridningen är större bland män än bland kvinnor.

Lönerna varierar mycket bland privata tjänstemän

Vi ser även att lönerna är mer ojämnt fördelade inom vissa sektorer på arbetsmarknaden. Bland privatanställda tjänstemän skiljer det mest. Skillnaden mellan den genomsnittliga månadslönen och medianlönen är 4 500 kronor. Även bland landstingsanställda är lönespridningen jämförelsevis hög, med en skillnad på 4 400 kronor mellan medellönen och medianlönen.

De jämnaste lönerna finns bland privatanställda arbetare. Där skiljer det bara 600 kronor mellan medellönen och medianlönen.

Fakta: Skillnaden mellan lön och inkomst

Lön är den ersättning som en person får av sin arbetsgivare för utfört arbete under en bestämd tid, till exempel per månad eller timme.

Inkomsten består förutom av lönen även av inkomster av kapital, till exempel räntor på sparkonton och utdelningar på aktier. Dessutom ingår olika former av stöd från Försäkringskassan som barnbidrag och bostadsbidrag.

Till skillnad från lönen påverkas inkomsten av hur mycket man jobbar. Den minskar om man är hemma från jobbet på grund av till exempel sjukdom eller tjänstledighet.

Medianlön efter sektor och kön 2019

KönStatlig sektorKommunal sektorRegionsektornPrivatanställda arbetarePrivatanställda tjänstemän
Män37 50030 00037 40029 40042 000
Kvinnor34 90029 90033 20026 40035 800

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.