Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Medianlöner i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-11-01

Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medianlönen av alla yrken med 96 000 kronor. Lägst medianlön har hemservicepersonal med 20 200 kronor. Det ska jämföras med medianlönen för hela arbetsmarknaden i Sverige som är 30 000 kronor.

Medianlön i Sverige

2017

30 000

kronor

Medianlön för kvinnor

2017

29 000

kronor

Medianlön för män

2017

31 300

kronor

Både medellön och medianlön används för att visa ett representativt mått på lönen för en grupp. Medellönen är summan av alla löner dividerat med antalet personer i gruppen. Medianen är den mittersta lönen när alla löner i den utvalda gruppen sorterats i stigande ordning.

För att enkelt kunna jämföra medianlöner behöver vi göra två saker. För det första använder vi oss av bruttolöner, det vill säga månadslöner före skatt. För det andra räknar vi om löner för deltidsarbete till heltid. På så sätt blir lönerna jämförbara.

Medianen – det mittersta värdet

Löner bland högre bankchefer sticker ut

Medianlönen för högre bankchefer, alltså den mittersta lönen, är 92 000 kr. Den är en bra bit lägre än medellönen på 120 400 kronor. Att medianlönen är mycket lägre beror alltså på att det finns löner bland dessa chefer som sticker ut genom att de är mycket högre än resten.

För gruppen Övrig hemservicepersonal, en av de lägst betalda grupperna, ser det annorlunda ut. Deras medianlön är 20 200 kronor, alltså lika mycket som gruppens genomsnittslön på 20 200 kronor. Det visar att lönespridningen bland hemtjänstpersonal är lägre än för bankcheferna.

Yrken med högst medianlön 2017

YrkeMedianlön
Chefer inom bank, finans och försäkring, högre nivå96 000
Specialistläkare76 000
General-, landstings- och kommundirektörer med flera71 600
Flygledare71 600
Professorer64 500
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, högre nivå62 600
Forsknings- och utvecklingschefer, högre nivå62 000
Ekonomi- och finanschefer, högre nivå61 800
Domare61 000
IT-chefer, högre nivå60 700

Yrken med lägst medianlön 2017

YrkeMedianlön
Övrig hemservicepersonal med flera20 200
Kafé- och konditoribiträden20 900
Telefonförsäljare med flera22 000
Övriga servicearbetare22 000
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift22 500
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur22 900
Barnskötare23 000
Städare23 000
Restaurang- och köksbiträden med flera23 100
Övriga djuruppfödare och djurskötare23 300

Medianen kan vara ett tydligare mått

Exemplet med bankchefer visar att medianlön ibland är ett tydligare mått på lönen i gruppen. Statistik om löner presenteras oftast i form av medellöner. Men om lönerna i en grupp är väldigt spridda, som bland bankcheferna, kan genomsnittet bli missvisande. I det här fallet finns det en grupp bland bankcheferna som tjänar väldigt mycket pengar i förhållande till resten. Då blir medellönen mycket högre än medianlönen.

Om man ska undersöka grupper som ser ut så här så kan det därför vara bättre att använda medianlönen för att hitta ett representativt värde för gruppen.

Lönespridningen högre bland män

Vi kan också titta på skillnaderna mellan kvinnor och män. Skillnaden mellan medellön och medianlön för kvinnor (2 700 kronor) är lägre än skillnaden för män, som är 4 400 kronor.

Det tyder på att lönespridningen är större bland män än bland kvinnor.

Lönerna varierar mycket bland privata tjänstemän

Vi ser även att lönerna är mer ojämnt fördelade inom vissa sektorer på arbetsmarknaden. Bland privatanställda tjänstemän skiljer det mest. Skillnaden mellan den genomsnittliga månadslönen och medianlönen är 4 700 kronor. Även bland landstingsanställda är lönespridningen jämförelsevis hög, med en skillnad på 4 300 kronor mellan medellönen och medianlönen.

De jämnaste lönerna finns bland privatanställda arbetare. Där skiljer det bara 700 kronor mellan medellönen och medianlönen.

Fakta: Skillnaden mellan lön och inkomst

Lön är den ersättning som en person får av sin arbetsgivare för utfört arbete under en bestämd tid, till exempel per månad eller timme.

Inkomsten består förutom av lönen även av inkomster av kapital, till exempel räntor på sparkonton och utdelningar på aktier. Dessutom ingår olika former av stöd från Försäkringskassan som barnbidrag och bostadsbidrag.

Till skillnad från lönen påverkas inkomsten av hur mycket man jobbar. Den minskar om man är hemma från jobbet på grund av till exempel sjukdom eller tjänstledighet.

Medianlön efter sektor och kön 2017

TabellinnehållStatlig sektorKommunal sektorLandstingssektornPrivatanställda arbetarePrivatanställda tjänstemän
Månadslön36 90029 80036 60027 90041 700
Medianlön34 00028 50032 30027 20037 000

Källa

Genomsnittlig månadslön och lönspridning efter tabellinnehåll, sektor och år, SCB

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.