Till innehåll på sidan

Delmål 1.2 – Minska fattigdomen med minst 50 %

Senast uppdaterad: 2021-03-03

Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

Indikator 1.2.1a – Låg ekonomisk standard

Nyckeltal

2020

15%

av kvinnor i Sverige har en låg ekonomisk standard

2020

14%

av män i Sverige har en låg ekonomisk standard

Diagram

Befolkning med en inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp.

1.2.1a

Källa: Inkomster och skatter, SCB

Låg ekonomisk standard är ett relativt fattigdomsmått och avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 1.2.1b – Låg inkomststandard

Nyckeltal

2020

5%

av kvinnor i Sverige har en låg inkomststandard

2020

5%

av män i Sverige har en låg inkomststandard

Diagram

Befolkning med låg inkomststandard

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp.

1.2.1b

Källa: Inkomster och skatter, SCB

Låg inkomststandard är ett absolut fattigdomsmått som används för att klassa hushåll med låga inkomster. Måttet beskriver hur väl hushållets inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som boende, barnomsorg, lokala resor och så vidare. Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala för dessa levnadsomkostnader..

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Kommentarer

.

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 1.2.2a –  Risk för fattigdom eller social utestängning 

Nyckeltal

2020

19%

av kvinnor i Sverige lever i risk för fattigdom eller social utestängning

2020

17%

av män i Sverige lever i risk för fattigdom eller social utestängning

Diagram

Risk för fattigdom eller social utestängning

Andel i procent av kvinnor, män

1.2.2a_A

Diagram

Risk för fattigdom eller social utestängning

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

1.2.2a_B

Indikator 1.2.2b – Materiell och social fattigdom

Nyckeltal

2020

3,8%

av kvinnor i Sverige lever i materiell och social fattigdom

2020

3,9%

av män i Sverige lever i materiell och social fattigdom

Diagram

Materiell och social fattigdom

Andel i procent av kvinnor, män

1.2.2b_A

Diagram

Materiell och social fattigdom

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

1.2.2b_B

Senast uppdaterad: 2022-03-18