Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter

Nästa publicering: 2019-04-29

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Statistiknyheter

Slutliga inkomster och skatter 2017

2019-01-31

Hushållens ekonomiska standard fortsätter att öka, dock i lägre takt än vad som varit fallet de senaste åren. År 2017 var medianbeloppet för den ekonomiska standarden 248 400 kronor. Det är en ökning med 0,7 procent sedan 2016, med hänsyn tagen till inflation. Sedan 2011 har den ekonomiska standarden ökat med 13 procent. Det framgår av statistik över hushållens inkomster och skatter som publiceras idag.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Income Mobility Statistics in Sweden 2016 Rapport 2018-09-21
Inkomstrapport 2016 – individer och hushåll Rapport 2018-06-29
Inkomstrapport 2015 – individer och hushåll Rapport 2017-06-29
Inkomstrapport 2014 – individer och hushåll Rapport 2016-12-09
Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik Rapport 2016-02-04
Tema: Utsatt? 2009:3. Utbildning, jobb och pengar – Utsatta grupper och deras villkor Rapport 2009-11-26
Inkomster på 2000-talet Rapport 2007-11-05
Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna under 1990-talet Rapport 2007-04-17
Så försörjer vi oss – ett regionalt perspektiv Rapport 2006-10-31
Financial welfare of young people Rapport 2005-12-14
Ungdomars ekonomiska välfärd – inkomster, sysselsättning och förmögenhet Rapport 2005-11-18
Inkomststatistik 2003 – Registerbaserad SM 2005-04-26
Skatter och taxerade inkomster 2003. Individ- och taxeringshushållsuppgifter. SM 2005-03-17
Inkomster och bidrag 2002. Individuppgifter SM 2004-06-10
Taxering och skatter 2002 SM 2004-03-19
Inkomster och bidrag 2001. Individuppgifter SM 2003-05-16
Taxering och skatter 2001 SM 2003-03-19
Income, taxes and allowances 2000 SM 2002-06-26
Inkomster, skatter och bidrag 2000. Individ- och familjeuppgifter SM 2002-06-25

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Inkomster och skatter – hushåll
Inkomster och skatter – individer
Inkomster och skatter – inkomströrlighet
Inkomststatistiken – totalräknad
Kapitalvinster och kapitalförluster
Skatter och taxerade inkomster

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Inkomster och skatter
Inkomststatistiken – totalräknad
Kapitalvinster och kapitalförluster
Skatter och taxerade inkomster
Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0110