Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter

Nästa publicering: 2018-05-04

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Statistiknyheter

Slutliga inkomster och skatter 2016

2018-01-31

Sedan 2005 har medianvärdet för den sammanräknade inkomsten ökat med 25 procent för kvinnor och 19 procent för män, när hänsyn har tagits till inflationen.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Inkomstrapport 2015 – individer och hushåll Rapport 2017-06-29
Inkomstrapport 2014 – individer och hushåll Rapport 2016-12-09
Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik Rapport 2016-02-04
Tema: Utsatt? 2009:3. Utbildning, jobb och pengar – Utsatta grupper och deras villkor Rapport 2009-11-26
Inkomster på 2000-talet Rapport 2007-11-05
Förvärvsinkomster och bidrag i de nordiska länderna under 1990-talet Rapport 2007-04-17
Så försörjer vi oss – ett regionalt perspektiv Rapport 2006-10-31
Financial welfare of young people Rapport 2005-12-14
Ungdomars ekonomiska välfärd – inkomster, sysselsättning och förmögenhet Rapport 2005-11-18
Inkomststatistik 2003 – Registerbaserad SM 2005-04-26
Skatter och taxerade inkomster 2003. Individ- och taxeringshushållsuppgifter. SM 2005-03-17
Inkomster och bidrag 2002. Individuppgifter SM 2004-06-10
Taxering och skatter 2002 SM 2004-03-19
Inkomster och bidrag 2001. Individuppgifter SM 2003-05-16
Taxering och skatter 2001 SM 2003-03-19
Income, taxes and allowances 2000 SM 2002-06-26
Inkomster, skatter och bidrag 2000. Individ- och familjeuppgifter SM 2002-06-25

Artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Inkomster och skatter – hushåll
Inkomster och skatter – individer
Inkomster och skatter – inkomströrlighet
Inkomststatistiken – totalräknad
Kapitalvinster och kapitalförluster
Skatter och taxerade inkomster

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Inkomster och skatter
Inkomststatistiken – totalräknad
Kapitalvinster och kapitalförluster
Skatter och taxerade inkomster
Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0110