Till innehåll på sidan

Delmål 1.b – Skapa policyramverk med fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Upprätta sunda policyramverk på nationell, regional och internationell nivå på grundval av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i åtgärder för att avskaffa fattigdom.

Indikator 1.b.1 – Offentliga utgifter på det sociala området som går till fattiga

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå