Till innehåll på sidan

SCB:s arbete med Agenda 2030

SCB har regeringens uppdrag att samordna den indikatorbaserade uppföljningen av hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030. På den sidan hittar du material om det arbetet och annat som rör Agenda 2030. Indikatorerna hittar du på SCBs särskilda temasidor om Agenda 2030.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens regeringar Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det innebär att de har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Länderna lovade också att ta ansvaret för att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. På global nivå följs målen upp med hjälp av drygt 230 indikatorer. För den nationella uppföljningen används ytterligare ett 50-tal nationellt anpassade indikatorer.

Här hittar du statistiken för Agenda 2030

SCB har också uppdragits av regeringen att årligen publicera en nationell indikatorlista, som kan uppdateras efter samråd med indikatoransvariga myndigheter och departement mellan publiceringarna. 

Nationell indikatorlista (pdf)

Mer information om Agenda 2030 och de 17 globala målen hittar du på regeringens webbplats