Till innehåll på sidan

Delmål 10.a – Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, i enlighet med Världshandelsorganisationens avtal.

Indikator 10.a.1 Andelen tariffer som används på import från de minst utvecklade länderna och utvecklingsländer med nolltariff

Denna indikator redovisas inte i Sverige