Till innehåll på sidan

Delmål 10.b – Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden, inklusive utländska direktinvesteringar, till de stater där behovet är som störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna, afrikanska länder, små önationer under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i enlighet med deras nationella planer och program.

Indikator 10.b.1 - Totala resursflöden till utveckling

Tabell

Totala resursflöden till utveckling

Miljoner kronor

Typ av flöde 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Offentligt utvecklingsbistånd (ODA) 58 466 54 502 52 751 32 894 28 931 40 118
Andra offentliga flöden (OOF) ‑183 240 785 457 497 388
Offentliga exportkrediter ‑11 419 ‑10 510 ‑9 595 669 10 834
Utländska direktinvesteringar (FDI) 16 580 19 677 26 418

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22