Till innehåll på sidan

Delmål 12.7 - Främja hållbara metoder för offentlig upphandling [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Indikator 12.7.1 - Grad av införande av politik och handlingsplaner för en hållbar offentlig upphandling

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 12.7.2(N) - Utsläpp av växthusgaser från offentliga konsumtionsutgifter

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar