Till innehåll på sidan

Delmål 15.1 – Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

Indikator 15.1.1 – Skogsmark som andel av total landareal

Nyckeltal

2018

69%

av Sveriges totala landareal är skogsmark

Tabell

Skogsmark

Andel i procent av total landareal

  Procent
2018 68,53
2017 68,83
2016 68,76
2015 68,75
2014 69,06
2013 68,86
2012 68,56
2011 68,57
2010 68,63
2009 68,58
2008 69,04
2007 69,07
2006 69,18
2005 68,96

Källa: Riksskogstaxeringen, SLU

Uppgifterna kommer från Skogsdata. Total landareal beräknas av SCB.

Den minskade andelen 2018 beror på förbättringar i SLU:s dataunderlag. För första gången inkluderar fältinventeringen all improduktiv skogsmark i fjällområdet. Förbättringen medför att jämförelser bakåt i tiden ska göras med försiktighet.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 15.1.2 – Andelen viktiga områden för biologisk mångfald på land och i sötvatten som är skyddade område

Denna indikator redovisas redovisas inte i Sverige

Indikator 15.1.3 (N) – Andel skyddad natur av total areal land och inlandsvatten i Sverige

Tabell

Andel skyddad natur av total areal land och inlandsvatten i Sverige

Andel av total areal

År Land Inlandsvatten
2020 13,8 27,2
2019 13,7 27,2
2018 13,6 27,1

Källa: SCB, MI0603

Fotnot: Formellt skyddad natur är nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, Kungliga nationalstadsparken, Natura 2000, naturvårdsavtal och inomstatliga överenskommelser mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket. 

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22