Till innehåll på sidan

Delmål 15.1 – Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

Indikator 15.1.1 – Skogsmark som andel av total landareal

Nyckeltal

2017

69%

av Sveriges totala landareal är skogsmark

Tabell

Skogsmark

Andel i procent av total landareal

  Procent
2017 68,83
2016 68,76
2015 68,75
2014 69,06
2013 68,86
2012 68,56
2011 68,57
2010 68,63
2009 68,58
2008 69,04
2007 69,07
2006 69,18
2005 68,96

Källa: Riksskogstaxeringen, SLU

Uppgifterna kommer från Skogsdata. Total landareal beräknas av SCB

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Levande skogar

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 15.1.2 – Andelen viktiga områden för biologisk mångfald på land och i sötvatten som är skyddade område

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar