Till innehåll på sidan

Skyddad natur

Nästa publicering: 2019-05-24

Statistiken visar skyddade områden i Sverige, som nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. De omfattar geografiskt väl avgränsade områden med föreskrifter för bevarandet av skyddsvärd natur enligt miljöbalken, samt uppgifter om skyddade älvar, nationalstadsparken och fridlysta arter.

Statistiknyheter

Skyddad natur 2017

2018-05-23

13 procent av Sveriges landareal var skyddad enligt någon av de permanenta skyddsformerna vid 2017 års slut. Där ingår nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden och Natura 2000. När naturvårdsavtal inkluderas ökar andelen med 0,4 procentenheter.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Skyddad natur 31 december 2017 SM 2018-05-23
Skyddad natur 31 december 2016 SM 2017-05-24
Skyddad natur 31 december 2015 SM 2016-05-24
Skyddad natur den 31 december 2014 SM 2015-05-22
Skyddad natur den 31 december 2013 SM 2014-05-23
Skyddad natur den 31 december 2012 SM 2013-05-29
Skyddad natur den 31 december 2011 SM 2012-06-01
Skyddad natur den 31 december 2010, korrigerad version 2011-10-18 SM 2011-10-06
Skyddad natur den 31 december 2009. Korrigerad version 2011-09-20 SM 2010-06-11
Skyddad natur den 31 december 2008. Korrigerad version 2012-06-08 SM 2009-06-12
Skyddad natur den 31 december 2007. Korrigerad version 2012-06-08 SM 2008-12-17
Skyddad natur den 31 december 2006 Korrigerad version 2008-11-05 SM 2007-11-14
Skyddad natur den 31 december 2005 SM 2006-12-21
Skyddad natur den 31 december 2004 SM 2006-01-20
Skyddad natur den 31 december 2003 SM 2004-12-21
Skyddad natur den 31 december 2002 SM 2003-12-19
Skyddad natur 30 juni 1991 SM 2003-12-01
Skyddad natur 30 juni 1992 SM 2003-12-01
Skyddad natur 30 juni 1993 SM 2003-12-01
Skyddad natur 30 juni 1994 SM 2003-12-01
Skyddad natur 30 juni 1995 SM 2003-12-01
Skyddad natur 31 december 1996 SM 2003-12-01
Skyddad natur 31 december 1997 SM 2003-12-01
Skyddad natur 31 december 1998 SM 2003-12-01
Skyddad natur 31 december 2001 SM 2003-01-24
Skyddad natur den 31 december 2000 SM 2001-12-28
Skyddad natur den 31 december 1999 SM 2000-12-22

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0603