Till innehåll på sidan

Delmål 17.1 – Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra intäkter

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive genom internationellt stöd till utvecklingsländerna, för att förbättra den inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra intäkter.

Indikator 17.1.1 – Statliga inkomster som andel av BNP

Nyckeltal

2019

43%

av Sveriges BNP kommer från inkomster från skatter och sociala avgifter

Diagram

Totala obligatoriska skatter och sociala avgifter

Andel i procent av BNP

Diagram: Totala obligatoriska skatter och sociala avgifter

Indikator 17.1.2 – Statens utgifter i relation till inhemska skatter

Nyckeltal

2019

105%

av svenska statens utgifter finansieras av inhemska skatter

Diagram

Statens utgifter som finansieras av inhemska skatter

Andel i procent av statens utgifter

Diagram: Statens utgifter som finansieras av inhemska skatter

Senast uppdaterad: 2021-03-10