Till innehåll på sidan

Delmål 3.7 – Tillgängliggöra reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.

Indikator 3.7.1 - Andelen kvinnor i fertil ålder (15–49 år) som har sina behov av familjeplanering tillfredsställa med moderna metoder

Sverige saknar statistik för denna indikator.  

Indikator 3.7.1(P) - Användning av preventivmedel bland kvinnor

Detta är en indikator som ersätter den globala indikatorn 3.7.1. Syftet är att följa upp ungefär samma sak som den globala indikatorn, med statistik som finns tillgänglig i Sverige.

Nyckeltal

2017

78%

av kvinnor 16-29 år i Sverige använder preventivmedel

2017

90%

kvinnor 30-44 år i Sverige använder preventivmedel

Tabell

Användning av preventivmedel bland kvinnor 16–44 år de senaste 12 månaderna, 2017

Andel i procent i respektive åldersgrupp

Typ av preventivmedel Kvinnor 16–29 år Kvinnor 30–44 år
P-piller med östrogen, s.k. kombinerade 31 11
Minipiller 10 8
P-stav, p-ring, p-plåster, p-spruta, hormonspiral – långtidsverkande 22 21
Kopparspiral 6 12
Kondom 42 27
Pessar 0 0
Akut-p-piller 6 3
Avbrutet samlag 15 19
Säkra perioder 7 9
P-dator eller p-app 3 2
Jag har inte använt någon av ovanstående preventivmedel eller preventivmetoder 9 21
Jag har ingen pågående relation 12 7
Vet inte 1 1
Summa moderna preventivmedel 78 90

Indikator 3.7.2 - Antalet tonårsfödslar per 1 000 kvinnor

Tabell

Tonårsförlossningar

Antal förlossningar per 1000 kvinnor i resp. åldersgrupp i befolkningen

  10-14 år 15-19 år Totalt 10-19 år
2020 0,02 3,09 1,49
2019 0,01 3,56 1,71
2018 0,02 4,42 2,13
2017 0,02 4,64 2,24
2016 0,03 5,59 2,72
2015 0,02 4,94 2,45
2014 0,03 5,35 2,72
2013 0,02 5,36 2,81
2012 0,02 5,50 2,99
2011 0,03 5,98 3,32
2010 0,04 5,98 3,37
2009 0,01 5,85 3,27
2008 0,03 5,95 3,26
2007 0,02 5,87 3,12
2006 0,02 6,01 3,08
2005 0,02 5,99 2,95
2004 0,03 5,96 2,85
2003 0,02 6,25 2,92
2002 0,02 6,74 3,12
2001 0,03 6,65 3,09
2000 0,04 7,03 3,31
1999 0,03 6,69 3,21
1998 0,01 6,37 3,11
1997 0,01 7,05 3,49
1996 0,02 7,60 3,82
1995 0,03 8,39 4,25
1994 0,02 9,46 4,84
1993 0,03 10,89 5,65
1992 0,05 11,75 6,19
1991 0,03 12,90 6,86
1990 0,05 13,78 7,36
1989 0,01 12,43 6,56
1988 0,03 11,23 5,85
1987 0,04 10,69 5,52
1986 0,04 11,14 5,72
1985 0,03 10,76 5,53
1984 0,02 10,52 5,46
1983 0,01 11,50 6,01
1982 0,03 12,99 6,72
1981 0,05 14,26 7,25
1980 0,05 15,53 7,70
1979 0,03 17,05 8,19
1978 0,05 18,97 8,94
1977 0,03 21,88 10,32
1976 0,05 24,72 11,84
1975 0,05 28,45 13,89
1974 0,04 31,62 15,74
1973 0,08 30,68 15,52

Källa: Medicinska födelseregistret - Socialstyrelsen

Antal förlossningar av mödrar med endast levande födda barn.

Åldersgrupperna avser ålder vid förlossningen.

Befolkningen avser medelbefolkningen under samma år.

Senast uppdaterad: 2022-04-01