Till innehåll på sidan

Delmål 3.9 – Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

Indikator 3.9.1 - Dödsfall till följd av luftföroreningar

Nyckeltal

2015

7 600personer

i befolkningen 30 år och äldre dör i Sverige till följd av luftföroreningar

Indikator 3.9.2 - Dödsfall till följd av brist på rent vatten, sanitet och hygien

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 3.9.3 - Dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 3.9.4(N) - Luftkvalitet i eller i närheten av bostaden

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2015

20%

kvinnor i Sverige besväras av bilavgaser i eller i närheten av bostaden

2015

14%

män i Sverige besväras av bilavgaser i eller i närheten av bostaden

Diagram

Besvärade av bilavgaser vid bostaden

Andel i procent av kvinnor, män, samtliga

Diagram: Besvärade av bilavgaser vid bostaden efter kön