Till innehåll på sidan

Delmål 5.1 – Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt

Indikator 5.1.1 - Huruvida ett rättsligt ramverk finns på plats för att främja, skydda och övervaka jämställdhet och icke-diskriminering på grund av kön

Tabell

Rättsligt ramverk för att främja, skydda och övervaka jämställdhet och icke-diskriminering på grund av kön

Procent

  2020 2018
Övergripande rättsligt ramverk och det offentliga livet 80 80
Våld mot kvinnor 92 83
Sysselsättning och ekonomisk ersättning 100 100
Äktenskap och familj 91 91

Senast uppdaterad: 2022-03-22