Till innehåll på sidan

Delmål 5.1 – Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt

Indikator 5.1.1 - Huruvida ett rättsligt ramverk finns på plats för att främja, skydda och övervaka jämställdhet och icke-diskriminering på grund av kön

Tabell

Rättsligt ramverk för att främja, skydda och övervaka jämställdhet och icke-diskriminering på grund av kön

Procent

  2019 2018
Övergripande rättsligt ramverk och det offentliga livet 80 80
Våld mot kvinnor 92 83
Sysselsättning och ekonomisk ersättning 100 100
Äktenskap och familj 90 91

Källa: Global SDG Indicators Database, United Nations

2018 UNSD och 2019 SCB:s beräkningar utifrån validerade uppgifter från Arbetsmarknadsdepartementet, Jämställdhetsenheten. Det finns en liten oförklarad skillnad i resultat mellan 2018 och 2019 som sannolikt beror på skillnader i hur beräkningen gjorts.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10