Till innehåll på sidan

Delmål 5.b – Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

Indikator 5.b.1 - Andelen individer som har tillgång till mobiltelefon

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar