Till innehåll på sidan

Delmål 8.4 – Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

Indikator 8.4.1 Materialfotavtryck

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 8.4.2 Inhemsk materialkonsumtion

Nyckeltal

2020

25ton

är mängden materialkonsumtion per capita i Sverige

Diagram

Inhemsk materialkonsumtion

Totalt, per capita och andel av BNP, index 1998=100

8.4.2

Källa: Miljöräkenskaper, SCB

Inhemsk materialkonsumtion motsvarar den mängd material som utvinns i landet, plus det material som importerats minus det material som exporterats.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22