Till innehåll på sidan

Delmål 9.4 – Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dessa hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Indikator 9.4.1 – Koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde

Nyckeltal

2019

11ton

koldioxid per miljoner kronor förädlingsvärde släpps ut i Sverige

Diagram

Koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde

Ton koldioxid per miljoner kronor förädlingsvärde

9.4.1

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 9.4.2(N) – Omsättning, export och förvärvsarbetande inom miljösektorn i Sverige

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

28 752kvinnor

i Sverige förvärvsarbetar inom miljösektorn

2019

122 483män

i Sverige förvärvsarbetar inom miljösektorn

Diagram

Nettoomsättning och export inom miljösektorn

9.4.2(N)_B

Diagram

Förvärvsarbetande inom miljösektorn

Antal kvinnor, män och samtliga

9.4.2(N)_C

Kommentarer

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 9.4.3(N) – Industrins investeringar i miljöskydd per miljöområde

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

9 209mkr

är industrins investeringar i miljöskydd i Sverige

Diagram

Miljöskyddsinvesteringar efter område

9.4.3(N)