Till innehåll på sidan

Statistiksamling

Graviditet och förlossning

Senast uppdaterad: 2019-12-17

Här hittar du jämställdhetsstatistik om bristningar vid förlossning och om andelen kvinnor som fått frågor om våldsutsatthet när de besökt mödrahälsovården. Statistiken om andelen kvinnor som blivit tillfrågade om våldsutsatthet ingår även i uppföljningen av delmål 6, Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.