Till innehåll på sidan

Statistiksamling

Etablering på arbetsmarknaden efter studier

Senast uppdaterad: 2019-12-17

Här hittar du jämställdhetsstatistik om etableringen på arbetsmarknaden för ungdomar som avslutat gymnasieskolan, studenter som tagit examen från universitet eller högskola, och doktorander som tagit licentiat- eller doktorsexamen.