Till innehåll på sidan

Statistiksamling

Icke-formell utbildning

Senast uppdaterad: 2019-12-17

Här hittar du jämställdhetsstatistik om icke-formell utbildning. Med icke-formell utbildning menar vi aktiviteter utanför det formella utbildningssystemet som inte leder till betyg eller examen. Det kan till exempel vara kurser, studiecirklar, seminarier, workshops, konferenser eller upplärning inom arbete.