Till innehåll på sidan

Kommunal vuxenutbildning

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för kommunal vuxenutbildning!

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Användare är Skolverket, Utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia med flera. Undersökningarna omfattar samtliga elever i kommunal vuxenutbildning i Sverige.

Instruktioner

  • Exportera fil via modul: Om du har en särskild modul för komvux – exportera filen till din dator, logga in och skicka in filen till SCB.
  • Skicka Excelfil: Om du lämnar uppgifter i Excelfil – spara hem Excel mallen nedan till din dator. Fyll i uppgifterna, logga in och skicka filen till SCB. Observera att alla kursdeltagare ska vara samlade i en fil.
  • Spara filerna! Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.

Första halvåret 2020 

Dokument: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 

Dokument: Nationella provresultat

Insamlingen av uppgifter om resultat i nationella prov i komvux och sfi kommer inte att genomföras för första halvåret 2020. 

Dokument: Slutbetyg och gymnasieexamen 

Andra halvåret 2020 

Dokument: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 

Dokument: Nationella provresultat

Dokument: Slutbetyg och gymnasieexamen  

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för första halvåret 2020 skickas per brev till skolenheterna i mitten av augusti 2020.

Sista insändningsdag är den 15 september 2020.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Aktuellt

Insamlingen av uppgifter om resultat i nationella prov i komvux och sfi kommer inte att genomföras för första halvåret 2020.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/komvux