Till innehåll på sidan

Komvux på grundläggande eller gymnasial nivå

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningarna för Komvux på grundläggande eller gymnasial nivå!

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Användare är Skolverket, Utbildningsdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia med flera. Undersökningarna omfattar samtliga elever i Komvux på grundläggande eller gymnasial nivå i Sverige.

Instruktioner

  • Exportera fil via modul: Om du har en särskild modul för komvux – exportera filen till din dator, logga in och skicka in filen till SCB.
  • Skicka Excelfil: Om du lämnar uppgifter i Excelfil – spara hem Excel mallen nedan till din dator. Fyll i uppgifterna, logga in och skicka filen till SCB. Observera att alla kursdeltagare ska vara samlade i en fil.
  • Spara filerna! Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare. Av säkerhetsskäl kan SCB inte skicka tillbaka filer med personnummer.

Andra halvåret 2022

Period: 2022-07-04 till 2023-01-01

Dokument: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

Dokument: Nationella provresultat

Dokument: Slutbetyg och gymnasieexamen 

Första halvåret 2023

Period: 2023-01-02 till 2023-07-02

Dokument: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat

  • Excelmall - Komvux – Elever - VT2023 (xlsx)
  • Instruktioner - Komvux Elever - VT2023 (pdf)
  • Kurskoder och kursnamn - VT2023 (xlsx)
  • Datafilsbeskrivning - Komvux – Elever - VT2023 (pdf)
  • Kontroller - Komvux – Elever - VT2023 (pdf)

Dokument: Nationella provresultat

Dokument: Slutbetyg och gymnasieexamen 

  • Excelmall - Komvux - Slutbetyg, VT2023 (xlsx)
  • Instruktioner - Komvux - slutbetyg, VT2023 (pdf)

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för andra halvåret 2022 skickas till skolenheterna i mitten av januari 2023.

Sista insändningsdag är den 15 februari 2023.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Aktuellt

Vi har uppdaterat vår lista över godkända kurskoder för komvux elever från och med insamlingen av andra halvåret 2020.
Vissa kurskoder som är giltiga kan saknas.

Hör av dig till uls@scb.se om du inte hittar en kurskod i kurskodslistan som finns här på uppgiftslämnarsidan.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09:00-16:00
Lunchstängt: 12:00-13:00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/komvux