Till innehåll på sidan

Information till systemleverantörer om ekonomi

Senaste nytt

Taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering kommer att utökas med en del som avser årlig rapportering. En version för publik granskning (Public Working Draft , PWD) publicerades den 18 maj 2021. PWD-versionen avser statistikrapport för årsvis företagsekonomisk statistikrapportering. Samtidigt publicerades en PWD-version av en uppdaterad taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2-regelverket.

Sedan tidigare finns en version av statistiktaxonomin omfattande kvartalsvis och månadsvis företagsekonomisk statistikrapportering publicerad. Den delen av statistiktaxonomin publicerades den 21 december 2020.

Mer information om statistiktaxonomin samt teknisk dokumentation avseende test- och anslutningsprocess hittas här:

Statistiktaxonomin (scb.se)

Frågor om taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering skickas till:

taxonomier@scb.se

Alla undersökningar inom området

På respektive undersöknings sida kan du hämta till exempel instruktioner och datafilsbeskrivningar, som behövs när ditt företag ska bygga systemlösningar.

Företagsundersökningar

Offentlig sektor

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se