Till innehåll på sidan

Information till systemleverantörer om ekonomi

Senaste nytt

Taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering har utökats med ytterligare delrapporter för kvartalsvis rapportering, den nya versionen för tillämpning (Final) publicerades den 31 januari 2023. Den innehåller en ny rapport för kvartalsvis statistikrapportering med ett utökat innehåll jämfört med tidigare publicerade versioner.

Sedan 31 oktober 2021 finns en version av statistiktaxonomin omfattande årsvis, kvartalsvis och månadsvis företagsekonomisk statistikrapportering publicerad. Mer information om statistiktaxonomin finns här:

Statistiktaxonomin (scb.se)

Mer information om anslutningsprocessen samt teknisk information avseende tjänster finns här:

Lämna uppgifter via API (scb.se)

Frågor om taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering skickas till:

taxonomier@scb.se

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se