Till innehåll på sidan

Information till systemleverantörer om ekonomi

Den 19 maj 2020 publiceras en första version av en taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering för granskning. Den publiceras i ett paket tillsammans med bland annat en taxonomi för koncernredovisning i enlighet med K3-regelverket och en uppdaterad version av taxonomi för årsredovisning i enlighet med K3-regelverket. Taxonomierna som publiceras för granskning har statusen Public Working Draft (PWD). Granskningsperioden pågår mellan den 19 maj och 1 september 2020. En slutgiltig FINAL version av taxonomierna är planerad till kvartal 4 2020.

Mer information om statistiktaxonomin (se länk nedan) och övriga taxonomier finns på www.taxonomier.se. SCB tar tacksamt emot synpunkter på de publicerade statistiktaxonomierna.

Statistiktaxonomin

Frågor om taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering och eventuella synpunkter lämnas till:

taxonomier@scb.se

Alla undersökningar inom området

På respektive undersöknings sida kan du hämta till exempel instruktioner och datafilsbeskrivningar, som behövs när ditt företag ska bygga systemlösningar.

Företagsundersökningar

Offentlig sektor

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se