Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

SCB har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva bostads- och hyresuppgifter i Sverige. Resultatet från denna undersökning är en del av den beskrivningen.

Undersökningen är en totalundersökning och uppgiftslämnandet avser lägenheter upplåtna med bostad- eller hyresrätt i nybyggda flerbostadshus och småhus färdigställda under 2017. Det är de avgifter/hyror som gällde när husen blev inflyttningsklara som efterfrågas.

Statistiken används för analyser och underlag vid bostadsbyggandet, vid bedömningar rörande hyresutvecklingen och antalet outhyrda lägenheter.

Tidsplan

Insamlingen för 2018 är nu stängd.

Vanliga frågor

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, statistikens roll i samhället betraktas som så viktig att du som företagare är skyldig enligt lag att lämna uppgifter till oss om vi ber om det.

Förtryckta uppgifter på brevet om fastighetsägare/-förvaltare med mera stämmer inte - hur gör jag?

Kontakta oss om uppgifterna ska lämnas av fastighetsägare/-förvaltare på annan adress. Övriga ändringar kan göras i webblanketten.

Kan jag lämna uppgifter på pappersblanketter istället?

Ja det går bra. Kontakta oss och tala om vilket företag och fastighetsbeteckning det gäller, så hjälper vi till med pappersblanketter.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna – hur får jag nya?

Kontakta oss och tala om vilket företag och fastighetsbeteckning det gäller så hjälper vi dig.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet boende, byggande och bebyggelse den 4 oktober 2018.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2009:5). Samråd har skett med Näringslivets regelnämnd (NNR).

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda objekt att kunna identifieras.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/avgifterhyror